Uima-poreallastarvikekauppa.fi

AQUASPARKLE Klooriton Allasveden Shokkikäsittelyaine 1KG

44.90

Nämä kloorittomat shokkirakeet ovat ihanteellisia allasveden säännölliseen hapetukseen. Ne sopivat altaisiin, joissa käytetään klooria tai bromia.

 

1kg

Varastossa

Lisätiedot

AQUASPARKLE

Exclusively from

UIMA-POREALLASTARVIKEKAUPPA.FI

KLOORITON ALLASVEDEN SHOKKIKÄSITTELYAINE

 

Nämä kloorittomat shokkirakeet ovat ihanteellisia allasveden säännölliseen hapetukseen. Ne sopivat altaisiin, joissa käytetään klooria tai bromia.

 

AQUASPARKLE SPA KLOORITTOMAT SHOKKIRAKEET SISÄLTÖ PENTAKALIUMTRI BIS (PEROKSIMONOSULFAATTI) BIS (SULFAATTI)

 

KÄYTTÖOHJEET:

  1. Säilytä pH-tasot ihanteellisella tasolla 7,2–7,6. Jos taso ei ole tällä tasolla, säädä.
  2. Säilytä vapaan bromin taso altaissa 3 – 5 mg/l (ppm) (Kloori noin 1,5 mg/l ppm). Jos taso ei ole tällä tasolla, säädä.
  3. Esiliuota tämä tuote puhtaaseen muoviastiaan enintään 10 g tuotetta 0,2 gallonaan (1 litraa) vettä. Sekoita hyvin varmistaaksesi, että tuote on täysin liuennut. Lisää saatu liuos altaaseen samalla, kun pumppu(t) on kytketty päälle, mieluiten lähellä veden tuloaukkoja jakelun helpottamiseksi.
  4. Odota shokkikäsittelyn jälkeen vähintään 30 minuuttia ennen kylpemisen aloittamista.

 

Dose Rates= Annosteluohje

Water volumes= Vesimäärä

Litres= Litraa 1000  11g  /  1500  17g

 

1KG

 

 

 

Vaara

AQUASPARKLE SPA KLOORITTOMAT SHOKKIRAKEET SISÄLTÖ PENTAKALIUMTRI BIS (PEROKSIMONOSULFAATTI) BIS (SULFAATTI)

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista nieltynä.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: huuhdo suu. EI SAA oksennuttaa.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Älä hengitä pölyä. Varastoi lukitussa tilassa.

Hävitä sisältö/säiliö kansallisten määräysten mukaisesti.

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

 

1KG